Primáš – etnograf - vinař Antonín Bukovský z Kobylí na Moravě, který prožil své hudební dětství na dně vysušeného Kobylského jezera s vědomím příslušnosti Hanácko-Slovácké, se díky převažující náklonnosti k folkloru slovenskému, balkánskému a bretonskému stylově zdánlivě vzdaluje rodným regionálním tradicím. Opak je však pravdou – zásluhou tohoto přesahu nachází poučenou cestu zpět k vlastním hudebním kořenům.

Klarinetista, hráč na píšťalky všeho druhu – medik- elektronik Radek Mareček  rodák z Luhačovic, „notorický pohodář“ a hrdý nositel tradic rodného Luhačovického Zálesí, které neváhá reprezentovat i na postu klarinetisty luhačovské dechovky. Jako jediný se dočkal propagace svého regionu v podobě jednoho ze dvou moravských snímků na prvním CD Prespoľanu.

Kontráš - mikrobiolog Pavel Švec ze Lhotky u Uherského Brodu, těžko hudebně napodobitelný svérázný kontráš-violista s naprostým odporem ke všemu, co by jen vzdáleně mohlo připomínat notový zápis

Cimbalista - energetik Ladislav Bravenec z Březí u Mikulova, zástupce pozapomenutého dávného charvátského osídlení v této lokalitě, který svým hudebním projevem představuje těžko zařaditelný hudební styl hry na cimbál, připomínající rumunského virtuóza se srdcem čistokrevného „Podlužáka“ .

Basista – počítačový expert Miroslav Strýček z Velkých Bílovic, žijící v lokalitě na pomezí regionu Hanáckého Slovácka a Podluží. Tento přeborník na „basově-hmatníkovém závodišti“ odolává svým herním stylem se střídavou úspěšností silnému vlivu podlužáckému, stejně tak jako snahám jeho spoluhráčů přiklonit jeho hudební styl více na východ.